Algemene voorwaarden

vzw KFC Moerbeke, Moerhofstraat 18 9180 Moerbeke-Waas, info@kfcm.be, 0474 553 683, BTW BE0806.438.303, vzw, Patrijzenlaan 2 9180 Moerbeke-Waas, RPR Gent.

Artikel 1 Algemene bepalingen: De e-commerce website van KFC Moerbeke, een vzw met maatschappelijke zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Patrijzenlaan 2, BTW BE0806.438.303 RPR Gent biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Artikel 2 Prijs:: Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 Aanbod: Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. KFC Moerbeke is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. Maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant contact op te nemen met de zaakvoerder. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de zaakvoerder. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, indien een aanbod een beperkte geldigheidduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Koper klikt op het product dat hij wenst aan te kopen en plaatst het in “Winkelkarretje”. Hij kan meerdere producten kopen en plaatsen in Winkelkarretje. Als de aankopen verricht zijn kiest hij voor “Betalen” Dan komt ook de verzendingskosten bijgerekend en komt zo tot het totaalbedrag. Dan  kiest de klant de betaalmanier en voert de betaling uit. De klant heeft keuze tussen meerdere betaalwijzen: kredietkaar, Visa, andere. De zaakvoerder is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken was.

Artikel 5 Levering en uitvoering van de overeenkomst: : Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De leverling gebeurt door BPost volgen hun officiële prijzen. Tenzij anders overeen gekomen worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging van een artikel moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan de zaakvoerder. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant van zodra hij fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud:De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendoor van KFC Moerbeke.

Artikel 7: Herroepingsrecht: De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van terugzenden van de producten komen voor rekening van de klant. De klant wordt verzocht de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzigen. Producten die niet meer sealed zijn worden niet terug genomen.Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering worden niet terug betaald.

Artikel 8 Garantie: Om beroep te doen op garantie moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Artikel 9 Klantendienst: De zaakvoerder is bereikbaar via mail: info@kfcm.be 

Artikel 10 Sancties voor niet-betaling. Betalingen worden uitgevoerd voor versturen van de producten. Niet-betaling is dus niet van toepassing.

Artikel 11 Privacy: De zaakvoerder van KFC Moerbeke respecteert de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Artikel 15 Bewijs: De klant aanvaardt dat electronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 Toepassisng Recht, geschillen. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.